Rannsóknarstöður Árna Magnússonar og Sigurðar Nordals við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum auglýsir tvær lausar rannsóknarstöður til tveggja ára, tengdar nöfnum Árna Magnússonar og Sigurðar Nordals, sbr. 7. gr. laga um stofnunina, nr. 40/2006. Um er að ræða full störf. Auk eigin rannsókna og kynninga á þeim er gert ráð fyrir að starfsmenn hafi samfellda viðveru á stofnuninni og sinni þjónustuverkefnum á vegum hennar samkvæmt nánara samkomulagi, í allt að 20% af starfsskyldu.

Umsækjendur skulu hafa doktorspróf á fræðasviði stofnunarinnar eða geta lagt fram verk sem meta megi jafngild doktorsriti. Góð kunnátta í íslensku máli er skilyrði. Með umsóknum skal senda skýrslu um menntun, fyrri störf og reynslu af rannsóknum ásamt afritum prófskírteina, ritaskrá og þremur eintökum af nýlega birtum verkum sem umsækjandi vill láta taka tillit til (hámark fimm verk). Þá skal fylgja rækileg áætlun um þær rannsóknir sem umsækjandi hyggst stunda á tímabilinu og hvernig þær tengjast þeim frumgögnum og gagnasöfnum sem stofnunin varðveitir, sbr. 3. gr. laga um stofnunina.

Forstöðumaður stofnunarinnar ræður í stöðurnar að fenginni umsögn húsþings Árnastofnunar.

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2018. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skal senda á netfang Sigurborgar Stefánsdóttur fjármálastjóra: sigurborg.stefansdottir@arnastofnun.is eða til Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykjavík ásamt fylgigögnum í þríriti. Stefnt er að því að ráða í störfin ekki síðar en 1. september 2018. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Nordal forstöðumaður, gudrun.nordal@arnastofnun.is, eða í síma 525 4011.