Málstofa: Gisle Andersen 20.04.2016
Árnagarður

Málstofa: Gisle Andersen
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
20. apríl kl. 15:30
Árnagarði við Suðurgötu, stofu 311

 

Gisle Andersen prófessor við Viðskiptaháskólann í Noregi (Norges Handelshøyskole) er fyrirlesari í fjórðu málstofu vormisseris við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Erindið verður flutt á norsku og kallast „Nyordsforskning ved hjelp av korpusleksikografisk metode“.

 

Útdráttur höfundar:

Nyorddanning er en dynamisk og kontinuerlig prosess i ethvert språk, og tilfanget av nyord gir et speilbilde av samfunnsutviklingen. Å kartlegge nyorddanning kan være nødvendig for flere formål, som leksikografi og ordboksarbeid, språknormering og leksikologiske studier. Dette er svært tidkrevende ved bruk av manuelle metoder, men i vår tid er det blitt vanlig å ta i bruk datateknologi for å forenkle arbeidet.

I foredraget vil jeg beskrive en omfattende forskningsressurs kalt Norsk aviskorpus, som er utviklet av forskningsselskapet Uni Research tilknyttet Universitetet i Bergen i samarbeid med Norges Handelshøyskole (Andersen and Hofland 2012). Denne er tilrettelagt spesielt for datadrevet korpusleksikografisk metode, som skiller seg fra tradisjonelt manuelt leksikografisk arbeid ved at man tar i bruk korpuslingvistiske teknikker og dataverktøy for å komme frem til ordkandidater som er mest aktuelle for normering og ordlisteoppføring.

Norsk aviskorpus har et system for automatisk overvåking og registrering av nyorddanning i norske nettaviser. Det fungerer slik at et dataprogram laster ned og undersøker all tekst som er produsert av norske nettaviser i løpet av et døgn, og sammenlikner ordtilfanget i dagens innhøstede tekster med en lang liste over tidligere registrerte ordformer. Dette gjør det mulig å observere første gang et ord forekommer og studere dets utvikling over tid, og dermed gjøre longitudinelle studier av språkbruk innenfor det tidsrommet som korpuset representerer, med korte intervaller mellom hvert målingspunkt. I foredraget vil jeg demonstrere ulike teknikker som brukes, slik som frekvensprofilering, dispersjonsanalyse og konkordans- og  kollokasjonsverktøy som inngår i en teknisk infrastruktur kalt Corpuscle (Meurer 2012).

Jeg vil også eksemplifisere ulike former for nyorddanning og kommentere leksikologiske tendenser som analogi, produktivitet og spredningseffekter, engelskens påvirkning på orddanning i norsk, og aktuelle avløserord/termer som fremkommer i materialet.

 

Referanser

Andersen, Gisle, and Knut Hofland. 2012. Building a large monitor corpus based on newspapers on the web. In Exploring Newspaper Language - Using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian, edited by G. Andersen. Amsterdam: John Benjamins.

Meurer, Paul. 2012. Corpuscle – a new corpus management platform for annotated corpora. In Exploring Newspaper Language - Using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian, edited by G. Andersen. Amsterdam: John Benjamins.

 

 

 

 

Til baka
Deila þessari frétt: Senda frétt Facebook