Skip to main content

Íslensk málnefnd

Íslensk málnefnd var stofnuð 1964. Hún starfar nú samkvæmt 6. grein laga, nr. 61/2011, um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum: 

Ráðherra skipar Íslenska málnefnd og er skipunartími nefndarinnar fjögur ár. Í Íslenskri málnefnd eiga sæti 16 menn. Auk þess er nefndinni heimilt að bjóða mönnum, einum eða tveimur, setu í nefndinni ef hún telur það nefndarstarfinu til gagns. Hver eftirtalinna tilnefnir einn mann í málnefndina: Ríkisútvarpið, Þjóðleikhúsið, Samtök móðurmálskennara, Rithöfundasamband Íslands, Blaðamannafélag Íslands, Íðorðafélagið fyrir hönd orðanefnda, Bandalag þýðenda og túlka, Staðlaráð Íslands, Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræðinga, Hagþenkir og Samband íslenskra sveitarfélaga. Samstarfsnefnd háskólastigsins tilnefnir tvo menn í málnefndina. Ráðherra skipar tvo nefndarmenn án tilnefningar og skal annar vera formaður og hinn varaformaður. Velferðarráðherra tilnefnir þar að auki einn fulltrúa úr röðum innflytjenda. Íslensk málnefnd skiptir með sér verkum.

Hlutverk Íslenskrar málnefndar er að veita stjórnvöldum ráðgjöf um málefni íslenskrar tungu á fræðilegum grundvelli og gera tillögur til ráðherra um málstefnu, auk þess að álykta árlega um stöðu íslenskrar tungu. Málnefndin getur átt frumkvæði að ábendingum um það sem vel er gert og það sem betur má fara við meðferð íslenskrar tungu á opinberum vettvangi. Íslensk málnefnd semur íslenskar ritreglur sem gilda m.a. um stafsetningarkennslu í skólum og ráðherra gefur út. Grundvallarbreytingar á ritreglum eru háðar samþykki ráðherra.

Skrifstofa Íslenskrar málnefndar er í Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Ráðherra setur reglugerð um nánari starfsemi Íslenskrar málnefndar.

Íslensk málnefnd er þannig skipuð, tímabilið 1. september 2015 til 31. ágúst 2019: 

Guðrún Kvaran formaður, skipuð án tilnefningar
Ármann Jakobsson varaformaður, skipaður án tilnefningar
Ásta Kristín Benediktsdóttir, tilnefnd af Hagþenki
Bjarki Karlsson, tilnefndur af Samtökum móðurmálskennara
Brynhildur Þórarinsdóttir, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins
Eiríkur Rögnvaldsson, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins
Guðrún Rögnvaldardóttir, tilnefnd af Staðlaráði Íslands
Haraldur Blöndal, tilnefndur af Íðorðafélaginu
Hilmar Hilmarsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga
Iuliana Kalenikova, tilnefnd af velferðarráðuneyti
Jóhann R. Kristjánsson, tilnefndur af Bandalagi þýðenda og túlka
Melkorka Tekla Ólafsdóttir, tilnefnd af Þjóðleikhúsinu
Steinunn Stefánsdóttir, tilnefnd af Blaðamannafélagi Íslands
Sölvi Björn Sigurðsson, tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands
Þórhildur S. Sigurðardóttir, tilnefnd af Upplýsingu
Þröstur Helgason, tilnefndur af Ríkisútvarpinu ohf.

Stjórn Íslenskrar málnefndar er þannig skipuð: Guðrún Kvaran formaður, gkvaran [hjá] hi.is, Ármann Jakobsson varaformaður, armannja [hjá] hi.is, Hilmar Hilmarsson, Steinunn Stefánsdóttir og Þröstur Helgason.

Ritari og samverkamaður Íslenskrar málnefndar er Ágústa Þorbergsdóttir, agusta.thorbergsdottir [hjá] arnastofnun.is.

Heimasíða Íslenskrar málnefndar er islenskan.is.

Íslensk málnefnd starfrækir Málræktarsjóð sem veitir fé til verkefna er gagnast íslenskri tungu.